GöteborgsGolfaren & Kommunikation

Vi kommunicerar golf i Göteborgsdistriktet

… genom vår tidning GöteborgsGolfaren
… genom vår hemsida www.ggf.nu
… genom möten och kontakter

Hjälp oss att sprida kännedom om golfens betydelse för friskvård, gemenskap och glädje!

Informationskommitténs uppgift

Vi vill skapa bra relationer och kontakter med massmedia och allmänhet.

Vi vill sprida information om förbundets verksamhet som positivt kan påverka medlemmars, politikers, myndigheters, företags och allmänhetens syn på golfen som idrott och friskvård.

Vi ansvarar för distriktets egen tidning, GöteborgsGolfaren, som är en uppskattad och viktig informationskanal. Där sammanfattar vi distriktets aktiviteter och lyfter aktuella frågor. Läs mer  www.goteborgsgolfaren.se

Vi bistår Svenska Golfförbundet i processen att synliggöra den stora samhällsnytta som golfen skapar. Detta gör vi bland annat genom kampanjen Golfnyttan i Samhället

_____________________

Aktuell läsning: Rapport från HUI Research
En sammanställning av kända fakta samt litteraturförteckning har på uppdrag av SGF, tagits fram av Handelns Utredningsinstitut (HUI). En rapport om friskvård och hälsa, naturvärden och positiv miljöpåverkan samt golfens betydelse för besöksnäring och en plats attraktivitet.
Läs Rapporten här!

Våra Mål

 • att GöteborgsGolfaren skall utkomma med fyra nummer per år
  •  att GöteborgsGolfaren publiceras elektroniskt på www.ggf.nu
  •  att utveckla samarbetet med distriktets klubbar och informationsansvariga
  •  att utveckla tidningens redaktionella innehåll och grafiska form.
  •  att erbjuda prenumeration och lösnummersförsäljning
  •  att bearbeta media om golf som idrott, motion och friskvård
  •  att föra debatter som påverkar och främjar golfsportens framtid
  •  att vara representerade vid större tävlingsarrangemang inom distriktet
  •  att stödja och samordna önskade gemensamma aktiviteter för distriktets klubbar
  •  att tillsammans med golfrörelsen värna om golfens idéer och dess traditioner
  •  att kansliet förses med material till distriktets hemsida www.ggf.nu
  •  att GGFs miljöpolicy integreras i redaktionsarbetet.