Överenskommelse om samarbete

Vi får många frågor just nu om Juniorsamarbetet, tidigare ”Fritt spel Juniorer”

Vid GGFs Årsmöte den 10 mars togs frågan upp, då vi fått flera motioner rörande förändringar i upplägget. Samtliga juniorkommittéer i förbundet kallades till ett möte den 23 mars och här är de nya villkoren för samarbetet:

Precis som tidigare fritt spel för våra juniorer (som är medlem i deltagande klubb) men med en begränsning om 2 tillfällen/klubb.
Ett betydligt strängare krav på förfrågan och klartecken från klubben, därefter registrering i reception med kvitto på att greenfeeavgiften ”nollats” i kassan. 
Greenfee som ej reglerats såhär (eller om möjligheten till  fritt spel missbrukats på annat sätt) ses som en skuld till klubben och kommer att faktureras. 

Klubbarna kan välja att delta i samarbetet hela säsongen maj 21 – april 22 eller endast sommarlovsperiod 14/6-22/8 2021.

Just nu vet vi alltså inte vilka klubbar som ingår eftersom vi inväntar svar.
Vi uppdaterar här på hemsidan löpande. Nedan ser du de klubbar som hittills har svarat.

Helår Maj 2021-April 2022

Deltagande klubbar uppdateras här löpande.

OK Hela säsongen (maj 2021 – april 2022)

Albatross GK
Ale GK
Backa Säteri Golf
Chalmers GK
Forsgårdens GK
Gräppås GK
Gullbringa G&CC
Kungälv-Kode GK
Lerjedalens GK
Lysegårdens GK
Mölndals GK
Partille GK
Sjögärde GK
Torslanda GK
Stora Lundby GK
Särö GC
Öijared GK

T om april 2021

FRITT SPEL JUNIORER  T OM APRIL 2021

Ring alltid  till klubben minst en dag innan spel och fråga om förmånen kan utnyttjas vid önskad tid.
Klubben har därmed rätt att neka fritt spel.

Albatross GK
Ale GK
Backa Säteri IF Golf
Chalmers GK
Gräppås GK
Gullbringa G&CC
Kungälv-Kode GK
Lerjedalen GK
Lysegården GK
Mölndals GK
Partille GK
Sjögärde GK (Ny 2020!)
Stora Lundby GK
Särö GC
Torslanda GK
Öijared GK

Regler

Vid Göteborgs Golfförbund årsmöte den 10 mars 2021 beslutade distriktets klubbar att se över ursprungliga samarbetet från 2015.

Fr om maj 2021 gäller fritt spel endast vid 2 tillfällen per klubb.

Spel ska föregås av förfrågan och  bekräftelse från klubben.

Vid besöket på klubben ska man ankomstregistrera sig och få kvitto på sitt fria spel.
Greenfee som ej reglerats såhär (eller om möjligheten till  fritt spel missbrukats på annat sätt)
ses som en skuld till klubben och kommer att faktureras.

Alla juniorer upp till och med 21 år, med officiellt handicap 36 eller lägre och med ett fullt betalande medlemskap i någon av de klubbar i distriktet som ingår i överenskommelsen har fritt spel hos varandra.

Samma regler gäller på alla klubbar som är med i överenskommelsen.

Samarbetet är tänkt som en möjlighet att hälsa på och se andra klubbar – och inte att ses som en obegränsad rättighet.

Klubben du besöker har rätt att begränsa fritt spel för gästande juniorer.

I övrigt gäller tidsbokning enligt respektive golfklubbs egna regler för greenfee spel.

Alltid anmäla sig i gästande klubbs reception för registrering som ordinarie greenfee gäst.

Vid spel när receptionen är stängd måste inskrivning i greenfeeboken ske.

Fritt spel gäller ej som greenfeeavgift vid klubb-, distrikts- och rikstävlingar.

Med fullt betalande medlemmar avses medlemmar, som efter erlagd årsavgift, får spela obegränsat på sin hemmaklubb utan någon extra betalning eller annan begränsning.

Övriga associerade klubbar med egen bana, efter ett junior- och elitmötesbeslut kan anslutas till junior fritt spel samarbetet under förutsättning att de ställer sin anläggning till förfogande på samma sätt som övriga klubbar.

Bakgrund

Anslutna klubbar har ett ömsesidigt utbyte för sina juniorer.
Fritt spel för juniorerna ska gynna spelutveckling och bidra till fin gemenskap i vårt distrikt.

Sommarlov 14 juni - 22 augusti 2021

Uppdateras löpande efter klubbarnas svar.

OK Endast sommarlov (14 juni – 22 augusti 2021)

FRITT SPEL JUNIORER  T OM APRIL 2021

Ring alltid  till klubben minst en dag innan spel och fråga om förmånen kan utnyttjas vid önskad tid.
Klubben har därmed rätt att neka fritt spel.

Anslutna klubbar  T om april 2021, se fliken ovan.

.

.