Aktiviteter och ledare

Syfte med distriktets spelartutvecklingsverksamhet är att inspirera, motivera och förbereda spelarna för en hög nationell spelarnivå.

Göteborgs Golfförbund spelarutvecklingsupplägg är ett smörgåsbord av aktiviteter i form av läger, tävlingar, tester och seminarier m.m.
Mål är att distriktet arrangerar totalt 4-8 spelarutvecklingsaktiviteter per år. Göteborgs Golfförbund har elitaktiviteter för spelare i åldern 13-16 år inkl. flera gruppaktiviteter för de yngre spelarna samt en årlig distriktsmatch mot Stockholm och Skåne.

Golftjej Göteborg – Helår
Ett helårs projekt för tjejer i åldern 13-21 år oavsett spel hcp.Denna aktivitet hette förr ”Bara tjejer” men vi följer övriga Sveriges tjejsatsningar och byter namn till ”Golftjej Göteborg”. Tjejerna får chansen att träffa nya golfkompisar från hela distriktet flera gånger per år.

Team Göteborg
Lägerverksamhet – varje säsong åker vi iväg på ett helg läger, de sista åren till Halland. För att inte störa för mycket av juniorernas skolgång är den förlagd lördag-söndag.
Uttagning genom SGF-ranking samt genom deltagande i SGF arrangerade Skandia Super Camp regional samt GGF SuperCamp Distrikt.

Distriktsmatch – sedan några år tillbaka har vi spelat mot Stockholm, från 2015 har även Skåne anslutit sig till denna distriktsmatch. Vi spelar greensome, bästboll samt avslutar på söndagen med singelspel.
Uttagning, de spelare som kommer 3-4 i Skandia Cup regionsfinal (alltså ej spelat Sverigefinalen).

Team Göteborg talang och framtid
Till dessa spelare erbjuder GGF tillsammans med Martin Alergård närspelsträning vid 5 tillfällen under maj månad samt en avslutningstävling under höstlovet.
Närspelsträningen är förlagd till World of golf.
Uttagningar sker genom att klubbarna nominerar ut 8-10 spelare (4-5) tjejer och (4-5) killar (separat inbjudan kommer ut vecka 13).

Höstlovstävling
Under höstlovet arrangerar GGF en golftävling på en trevlig bana i distriktet.
Uttagning alla spelare som deltagit i någon GGF aktivitet under säsongen är inbjuden att delta under höstlovet.

Short Game Tour
Målet är att arrangera 4 tävlingar under säsongen. Denna spelarutvecklingsaktivitet är mycket populär och för många förta tävlingen utanför hemmaklubben. En förutsättning för denna aktivitet fortsätter är att vi får hjälp av er klubbar att arrangera denna tävling.

 

Ekonomi
Generellt gäller att JEKs aktiviteter genomförs genom att GGF står för 1/3, klubbavgiften är 1/3 och egenavgiften är 1/3 av kostnaderna.
Denna kostnadsfördelning är en grundförutsättningen för hela GGFs juniorverksamhet.
* Team Göteborg/ SuperCamp Distrikt (läger och närspelsträning)
* Golftjej Göteborg (är en del av Team Göteborg, samt har även egna aktiviteter).
* Short Game Tour

 

Ansvariga: Martin Alergård och Mikael Jäder

Team Göteborg ”Talang”
Spelartruppen består av spelare i åldern 13-15 år, totalt 24-32 spelare indelat i 3-4 mindre träningsgrupper. Göteborgs GDF kommer för spelarkategorin ”Talang” att arrangera fyra-fem vårträningar och ett gemensamt höst/avslutningsläger. För spelare på Distriktsnivå arrangeras en distriktsmatch mot Stockholm GDF och Skåne GDF. Samtliga ungdomar är inbjudna/uttagna i nära samarbete mellan Göteborgs GDF och berörda klubbars Junior & Elitansvariga.
Ansvariga: Martin Alergård och Mikael Jäder

Team Göteborg ”Framtid”
Göteborgs GDF kommer för spelarkategorin ”Framtid” att arrangera två till tre ‘Inspirationsdagar”. 40 personer per gång indelat i 6-8 mindre träningsgrupper. Totalt erbjuds 120 ungdomar i ålder 8-13 år att deltaga. Samtliga barn blir anmälda av hemmaklubbens junior & knatte ansvariga ledare. Varje klubb skickar Pro och ledare till ett av lägren för att bidraga med inspiration och kunskap.
Ansvariga: Martin Alergård och Mikael Jäder

Golftjej Göteborg
Göteborgs GDF kommer för spelarkategorin ”Tjejer” att arrangera en rad aktiviteter där samtliga tjejer är hjärtligt välkomna. Samtliga ungdomar blir inbjudna i nära samarbete mellan Göteborgs GDF och berörda klubbars Junior- och elitansvariga.
Ansvarig: Mikael Jäder

Short Game Tour
Närspels touren syftar dels till att engagera och uppmuntra närspelet och dels att skapa tillfällen där distiktets juniorer samlas under trevliga former. Genom ett tävlingsmoment adderas ett mervärde i tillägg till den ordinarie närspels träningen. Målet är att genomföra 4 st speltillfällen med 120 deltagande juniorer vid varje speltillfälle. Ett annat mål är att det ska uppfattas lite nytt, spännande och roligt! En riktig rock-n-roll tillställning med festlig stäming och mycket, musik, golf, och juniorer!

Short game Tour går numera under juniortävlingar.
Ansvarig: Göran Schälin, juniortavling@ggf.nu

 

Läs mer!

Ansvariga ledare

Ansvariga tränare

Mikael Jäder
0702-40 09 50
mikaeljader@gmail.com
Sisjö GK

Martin Alergård
0763-48 38 02
martin.alergard@educ.goteborg.se
Göteborg GK