Vår utmaning och framtidssyn

 

 • Utifrån miljöns och naturens förutsättningar skall distriktets golfanläggningar vara rekreationsplatser för motion och idrott
 • Göteborgsgolfaren ställer krav på sin golfkonsumtion och ställer upp som ambassadör för dess värden

Vårt mål

 • Att samtliga distriktets klubbar är involverade samt aktivt engagerade i miljöarbete som minst leder till Svenska Golfförbundets miljödiplom inkl. uppföljningsplan
 • Att påvisa att miljöarbete ger ekonomiska vinster
 • Att tydliggöra samt kommunicera golfens miljöarbete och miljövärden till distriktets medlemmar

Utmärkelsen Årets Miljöklubb

Årets Miljöklubb
För att ytterligare poängtera vikten av ett aktivt miljöarbete ute på distrikts klubbar, utger årligen GGF utmärkelsen Årets Miljöklubb.

Utmärkelsen Årets Miljöklubb kan tilldelas den klubb/anläggning som innehar och efterlever SGF:sMiljödiplom samt på ett utmärkande sätt:

 • Skapar aktiviteter och engagerar medlemmarna i miljöfrågor.
 • Genomför insatser för resurssnål verksamhet.
 • Stimulerar djur och växters livsmiljö samt för en dokumenterad biologisk mångfald.
 • Arbetar för kulturlandskapets dokumentation, vård och kännedom.
 • Tar initiativ till nytänkande samt delar med sig av idéer och erfarenheter till andra klubbar.

Årets Miljöklubbar

2004 Delsjö GK
2005 Göteborgs GK
2006 Forsgårdens GK
2007 Öijareds GK
2008 Lysegårdens GK
2009 Forsgårdens GK
2010 –
2011 Kungsbacka GK

2012 Albatross GK
2013 –
2014 Vallda G&CC
2015 Partille GK
2016 Torslanda GK
2017 Lycke Golf & CCM
2018 Myra GK
2019 Hills G&SC

SGF Miljödiplom

SGFs miljödiplom

Första steget klubbarnas miljöarbete är att uppfylla kriterierna för SGF:s miljödiplom.

Kriterier för att erhålla SGF:s miljödiplom:

 • Klubben skall på sitt årsmöte ha antagit en miljöpolicy för hela klubbens verksamhet, vilken även skall inkludera olika ägare/brukareförhållande. Ett miljöavtal mellan dessa parter är nödvändigt.
 • En miljöplan i någon form skall finnas upprättad, som redovisar genomförda och planerade åtgärder.
 • Ett antal miljöåtgärder skall vara genomförda inom följande områden: Kretsloppstänkande, resursanvändning, energihushållning och biologisk mångfald.
 • Miljöplanen skall vara kommunicerad med organisationer utanför golfen som till exempel länsstyrelse, kommun, naturvårdsorganisationer, vägföreningar m.fl.
 • Vidare skall medlemmarna vara delaktiga i planeringsarbetet med upprättandet av miljöplanen och genomförandet av detsamma.
  En miljökommitté skall finnas och i denna kommitté skall det ingå medlemmar, anställda och representant från styrelsen.Klubbar i distriktet som har SGF:s miljödiplomAv distriktets 29 klubbar, har följande 23, SGF:s miljödiplom:
  Albatross GK
  Ale GK
  Bollestad GK
  Chalmers GK
  Delsjö GK
  Forsgårdens GK
  Gräppås GK
  Gullbringa G&CC
  Göteborgs GK
  Kungsbacka GK
  Kungälv-Kode GK
  Lerjedalens GK
  Lysegårdens GK
  Lökebergs GK
  Mölndals GK
  Partille GK
  Sankt Jörgen Park GC
  Sisjö GK
  Sjögärde GK
  Stora Lundby GK
  Särö GC
  Torslanda GK
  Öijared GK