Paragolf Tour Väst 2022

Tävlingsmanual Paragolf Tour Väst 2022

Göteborg 8 maj Särö GK
Västergötland 4 juni Borås GK
Bohuslän Dal 3 september Lyckorna GK
Halland 18 september Falkenberg GK

Vad är Paragolf?

VAD ÄR PARAGOLF? 
Golf som spelas av personer med medfödd eller förvärvad funktionsnedsättning som påverkar möjligheten att utföra golfspelet t.ex.

• nedsatt rörlighet (amputation, stroke, CP-skada, etc)
• neurologiskt handikapp (utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada, etc)

Paragolfen är idag en naturlig del av Golfsverige med såväl ett nationellt som europeiskt tävlingsutbud för de allra duktigaste spelarna. Som funktionshindrad är golfen en fantastisk källa för att hämta kraft, inspiration och glädje. De spelare som idag deltar i vårt landslag är också våra största inspiratörer och ambassadörer. De kan på ett objektivt och påtagligt sätt visa hur golfen hjälpt dem tillbaka till ett friskare och bättre liv. Paragolfen och klubbarna har välkomnat dem och visat möjligheterna.

Golfbanan är en arena där alla umgås på samma villkor. Alla är utövare och samtidigt betraktare. Alla är golfspelare och det enda som skiljer är handicapet, och ibland även handikappet..

VÅR ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING 
Inom golfen har alla, oavsett ålder, kön, funktionshinder, kunskap eller erfarenhet, lika stor behållning av den gemenskap och utmaning som erbjuds. Det rättvisa och unika i systemet med handicap (hcp) gör att alla kan tävla mot alla. I golfen har alla sitt handicap – oavsett om man har funktionsnedsättning eller inte.
· Rekrytera och integrera funktionshindrade i golfen
· Satsa på en paragolfverksamhet med olika funktionshandikapp för att skapa goda förebilder för andra funktionshindrade

Vi inom Göteborgs Golfförbund satsar på gemensamma träningar och tävlingar med mycket gemenskap. Vi vänder oss till alla paragolfare oavsett om man är etablerad spelare, nybörjare, junior, eller personer som bara vill prova på att spela golf.

KONTAKTPERSONER:

Marcus Malo
marcus.malo@ggf.nu

 

Göteborgs Golfförbund, kansli
Gamla Boråsvägen 25 | 412 76 GÖTEBORG
031-40 62 40 | M-F kl 9-12 & 13-15 | www.ggf.nu

Utvecklingsplan Paragolfen GGF

PDF: Utvecklingsplan Handigolfen Göteborg 2016-2018

Handigolfverksamheten i distriktet

År 2016 – Start

 • Organisera och bemanna
  • Skriv verksamhetsplaner för distriktet och upprätta budget, informera och bemanna
  • Rekrytera och utbilda ideella ledare och golftränare
  • Utveckla specialkompetensen inom området
  • Kompetensutvecklingen genom kurser och studiebesök på Handigolf Tour tävlingar
  • Bygg nätverk och genomför informationsmöte med intresseorganisationer
  • Bjud in till och genomför Prova-på för grupper med olika slag av funktionshinder
  • Sök bidrag från SGF, klubbar, LOK, SISU och andra möjliga givare
  • Dokumentera och rapportera verksamheten kontinuerligt till distrikt och klubbar

År 2017 – Uppbyggnad

Uppdatera verksamhetsplanerna och skapa en årsbudget

 • Följ upp Prova-på verksamhet för att skapa kontinuerlig ”Prova på verksamhet”
  • Skaffa specialutrustning
  • Hjälsp klubbarna att söka olika stimulansbidrag från t ex SGF.
  • Bygg nätverk och genomför informationsmöte
  • Bjud in närliggande distrikt i att delta i utvecklingen
  • Fortsätt kompetensutvecklingen genom kurser och studiebesök på tävlingar
  • Starta träningsgrupper
  • Etablera en årlig distriktstävling
  • Genomför verksamhet inom och utomhus
  • Sök bidrag från SGF, klubbar, LOK och SISU
  • Dokumentera verksamheten

 

År 2018 – Etablering

 • Uppdatera verksamhetsplanerna och skapa en årsbudget
  • Fortsätt verksamheten ute och inomhus
  • Rekrytera och utbilda ledare
  • Förbättra de fysiska förutsättningarna för verksamheten
  • Skapa ett schema för bokning av banor, övningsområden och instruktör
  • Följ upp Prova-på för att skapa kontinuerlig verksamhet
  • Skapa fler träningsgrupper och genomföra flera mindre enkla klubbtävlingar
  • Utveckla informationen om verksamheten
  • Sök bidrag från SGF, klubbar, LOK, SISU och andra möjliga givare
  • Dokumentera verksamheten
 

Våra mål

Paragolfkommitténs mål:

– utveckla golf för funktionshindrade inom distriktet
– verka för att distriktets aktiva paragolfare deltar på Svenska Paragolftouren
– bistå de klubbar inom distriktet som vill verka för att främja golf för funktionshindrade
– samordna öppna träningstillfällen för nya och redan aktiva spelare
– verka för utbyte med andra distrikt med träningar och tävlingar
– representera distriktet vid av SGF arrangerade träffar.

Marcus Malo

Ordförande Paragolf

E-post: marcus.malo@ggf.nu 

Länkar

Den 8 januari  2021 släpptes filmen på YouTube
Mulligan – Tough Love and Second Chances

Filmen skildrar sex fantastiska Paragolfare
– en av dem är Marcus Malo (engagerad i Göteborgs Golfförbunds Paragolf)