Seniorerna; 22 år och uppåt…

Göteborgs Golfförbund har en Seniorkommitté bemannad av GGFs och klubbarnas Senioransvariga, där enbart klubbarnas representanter har rösträtt vid beslut.
Seniorkommittén ansvarar för GGFs verksamhet för seniorer (22 år och uppåt) i form av distriktsmästerskap, seriespel samt utbyte med andra distrikt i Sverige.

Våra mål

 • Genomföra Vårmöte, beslutande Höstmöte samt Avslutning med prisutdelning.
 • Genomföra seriespel för seniorer i 10 kategorier (D22, D50, D60, D70, H22, H40, H50, H60, H70 och H75).
 • Genomföra distriktsmästerskap för seniorer i 10 kategorier (D30, D50, D60, D70, H30, H40, H50, H60, H70 och H75).
 • Ha en god planering så att GGFs senior­verksam­het inte belägger för stor tid på klubbarna.
 • Vara lyhörd för de förändringar som klubbarna önskar.
 • Påverka de inblandade klubbarna för att snabbare få ut resultaten i seriespelet.
 • Detta uppnås genom information på möten, samt tydliga manualer på hemsidan.
 • Göra materialet på hemsidan enkelt och lättåtkomligt.
 • Erbjuda en utbildningsdag gällande våra seniorseriespelsrutiner.
 • Arbeta för att ge våra kategori-DM större startfält och högre status.
 • Stärka intresset för kategorierna D30, H30 och H40 i klubbarna.
 • Öka intresset för att delta i våra distriktsutbytestävlingar, Smålands-matchen och Triangelslaget.
 • Vid behov revidera tävlingsbestämmelserna för seriespelet, DM och distriktsutbytestävlingarna.
 • Utse vinnare i Order of Merit för kategorierna D30, D50, D60, H30, H40, H50 och H60.
 • Utse ”Årets seniorklubb”