Tävlingsverksamheten

Tävlingskommitténs uppgift är bland annat...

  • Utse arrangör av tilldelade nationella tävlingar
  • Utse arrangör av beslutade distriktstävlingar
  • Utgivande av tävlingsstatuter och manualer för distriktstävlingar.
  • Planera och ansvara för distriktstävlingar.
  • Planera och ansvara för nationella tävlingar som distriktet tilldelats av SGF.
  • Stimulera matchspel och ansvara för distriktets matchspelscup.