Vår Utbildningsverksamhet

GGFs erbjuder utbildning av golfklubbarnas förtroendevalda funktionärer, exempelvis domare, tävlingsledare och ungdomsledare.

Anmälan till utbildning i Göteborgs Golfförbund regi sker alltid via golfklubben. Är du som golfare, medlem i någon av golfklubb i Göteborgsregionen, intresserad av att gå någon av GGFs utbildningar – kontakta din klubb. Det är de som beslutar om eventuellt deltagande innan du anmäler dig.

Anmälningsformulär distribueras antingen via hemsidan (Längst ned på startsidan/Aktiviteter) eller via särskild länk som vidarebefordras från ansvarig på klubben.

Planerade utbildningar 2020

Tävlingsledning- och Reglerutbildning 2020

  • Regelutbildning

Under våren 2020 kommer vi att arrangera regelutbildning vid två tillfällen 22-23 februari och 7-8 mars. Utbildningen är framtagen av R&A och riktar sig till klubbens tävlingsledare, klubbens kommittéer, klubbchefer, tränare och medlemmar som vill ha grundliga kunskaper i golfens regelverk

Anmälningsformulär kommer att läggas upp på vår hemsida under ”Aktiviteter” från nov/dec

Meddelande kommer att skickas till alla klubbar när det går att anmäla sig.

 

  • Tävlingsledarutbildning

Under februari 2020 kommer vi att arrangera utbildning som riktar sig till tävlingsfunktionärer som vill säkerställa att en tävling på klubben följer golfens regelverk.

Vi går igen vad som gäller innan, under och slutförande av en tävling.

Vi går igen tävlingsvillkor och hur skriver man lokala regler för en tävling.

Materialet för utbildning är under beredning och vi räknar med att fastställa datum utbildningstillfällen senast mitten av november 2019.

Anmälningsformulär kommer att läggas upp på vår hemsida under ”Aktiviteter” från nov/dec (Längst ned på startsidan)

Meddelande kommer att skickas till alla klubbar när det går att anmäla sig.

 

  • GIT utbildning

Om det finns ett behov kommer vi inför tävlingssäsongen att hållen en utbildning hur GIT hanteras vid en klubbtävling och seriespel.

Syftet med vår Utbildningsverksamhet

  • Att golfens grunder och traditioner bibehålls.
  • Att värna om regler, vett och etikett, effektivare spel och säkerhet.
  • Att alla tävlande spelar efter samma villkor genom att följa regler och hcp-bestämmelser.
  • Att utbildning är en investering för klubbens framtida utveckling.
  • Att säkerställa kvalitet och utveckling av ideella, personal och klubben
  • Att se utbildning som ett sätt att belöna och visa uppskattning till berörda.
  • Att använda utbildning som ett led vid rekryteringsarbete.