Vår Utbildningsverksamhet

GGFs erbjuder utbildning av golfklubbarnas förtroendevalda funktionärer, exempelvis domare, tävlingsledare och ungdomsledare.

Anmälan till utbildning i Göteborgs Golfförbund regi sker alltid via golfklubben. Är du som golfare, medlem i någon av golfklubb i Göteborgsregionen, intresserad av att gå någon av GGFs utbildningar – kontakta din klubb. Det är de som beslutar om eventuellt deltagande innan du anmäler dig.

Anmälningsformulär distribueras antingen via hemsidan (Längst ned på startsidan/Aktiviteter) eller via särskild länk som vidarebefordras från ansvarig på klubben.

Planerade utbildningar

Regel- och Tävlingsledareutbildning

REGELUTBILDNING

Utbildningen är framtagen av R&A och riktar sig till klubbens tävlingsledare, klubbens kommittéer, klubbchefer, tränare och medlemmar som vill ha grundliga kunskaper i golfens regelverk

 • Går igenom Rules of Golf på en grundlig nivå. Avslutas med ett rejält pass om tävlingsspecifika frågor, såsom lokala regler, tävlingsbestämmelser, markeringar, course-set-up och avbrott.
 • Det är 222 slides, varav ca 3/4 är text och ca 1/4 är filmer och skisser. Materialet är både bra och lättsamt.
  Alla filmer gör att eleverna mycket lättare förstår och kommer ihåg.
 • Ca 16 timmar över två dagar.
 • Gruppstorlek max 35 personer.
 • Målgruppen för denna R&A Level 2 är främst regelkunniga/domare och som vill hålla utbildning för klubbens medlemmar.
 • Vi ser detta som den nya distriktsdomarutbildningen, distriktsdomarprov slutet februari 2021.
 • Elevens utbildningsmaterial blir den svenska versionen av de fullständiga reglerna och spelarens upplaga.
  Dessutom blir Official Guide to the Rules of Golf aktuell vad gäller de tävlingsspecifika frågorna.

Avgift inklusive kursmaterial och lunch SEK 1.500:-. 3 personer varav minst 1 deltagare kvinna SEK 3.000:-
(Faktureras från GGF till klubben)
Innan anmälan: Inhämta godkännande från din klubb vad gäller avgiften.

Anmälningsformulär finns under ”Aktiviteter” på vår hemsida när datum är fastställt.

 

TÄVLINGSLEDARUTBILDNING

Riktar sig till tävlingsfunktionärer som vill säkerställa att en tävling på klubben följer golfens regelverk.
Vi går igen vad som gäller innan, under och slutförande av en tävling.

Finns två olika nivåer;
En där det ges allmänna riktlinjer för en tävlings genomförande (ca 3 timmar).
och en mer grundlig genomgång av tävlingsledningens ansvar, dokumentation tävlingsvillkor och lokala regler (ca 6 timmar).

Materialet för utbildning är baserat på Committee Procedures

Anmälningsformulär kommer att läggas upp på vår hemsida under ”Aktiviteter” när datum är fastställt.

Syftet med vår Utbildningsverksamhet

 • Att golfens grunder och traditioner bibehålls.
 • Att värna om regler, vett och etikett, effektivare spel och säkerhet.
 • Att alla tävlande spelar efter samma villkor genom att följa regler och hcp-bestämmelser.
 • Att utbildning är en investering för klubbens framtida utveckling.
 • Att säkerställa kvalitet och utveckling av ideella, personal och klubben
 • Att se utbildning som ett sätt att belöna och visa uppskattning till berörda.
 • Att använda utbildning som ett led vid rekryteringsarbete.

Länkar till RF SISU utbildningar VT 2022